ARBETA HOS OSS

Kalkylator

Kalkylatorn medverkar ofta i tidiga skeden av byggprocessen och i anbudsarbeten där denne kalkylerar kostnaden för projektet utifrån ritningar, materialspecifikationer och tidplaner. Kalkylerna ligger till grund för våra anbud och är avgörande för att kunden skall välja oss. Som Kalkylator är du dessutom delaktig i uppstarten av projektet.
Vidare innebär rollen du arbetar med olika delar inom anbudsprocessen såsom:
- Kalkylera kostnader för våra olika projekt och göra tidplaner.
- Genomföra pris -och offertförfrågningar på material och underentreprenörer
- Skriva anbudsbrev, ta fram underlag för slutgenomgångar och verka som stöd under förhandling
- Prissättning av ÄTA samt hjälp vid avstämning och prognos

Yrkesarbetare

Hos oss på Ellextre blir du snabbt en i gänget. Vi har en god kamratanda och tycker det är roligt att skapa något tillsammans. Företagets teamkänsla och en bra kommunikation mellan alla anställda är något nyanställda ofta lägger märke till hos oss. Bakgrunden till detta är bland annat att vi är ett lite mindre företag och har ägare som aktivt är delaktiga inom organisationen bland annat som VD och arbetschef. Friskvård och hälsa är något vi prioriterar högt liksom att medarbetarna skall vara delaktiga och väl informerade i vad som händer i företaget. 
Vår målsättning är att du skall vara informerad och känna dig delaktig samt kunna bidra med din unika kunskap och erfarenhet i våra byggprojekt. Förhoppningsvis resulterar detta i väl genomförda projekt och även en ökad trivsel inom organisationen. Säkerhet prioriteras högt inom vårt företag. Ingen medarbetare skall behöva riskera sitt liv och hälsa i arbetet. Vi hyr det mesta av vår utrustning och strävar efter att ha tillgång till det senaste inom utrustning och maskiner.
Du bör för att vara aktuell för en anställning helst ha yrkesbevis inom det område du söker anställning. Även nyutexaminerade är välkomna att ansöka om anställning.

Platschef

Platschefen leder verksamheten ute på plats som ansvarig för produktionen i projekten. Platschefen blir i sin roll ”spindeln i nätet” i projektorganisationen. I arbetsuppgiften ingår ledarskap, teknik, ekonomi, dokumentation och arbetsmiljö. Planering (både av material och personal), logistik, inköp av material, möten med beställare och arbetsledning är andra viktiga arbetsuppgifter som en platschef driver. Platschefen har även ett s.k. BAS-U ansvar delegerat från VD. Detta innebär ett ansvar för att säkerheten på byggarbetsplatsen följer de regler som arbetsmiljöverket ställer.  Tillståndsansvarig för heta arbeten och rapporteringsansvarig för att tillbud och olyckor rapporteras vidare är andra viktiga ansvarsområden inom BAS-U arbetet. Om tidigare beskrivna arbetsuppgifter genomförs på ett bra sätt bör hög lönsamhet, god kvalité och nöjda kunder vara ett slutresultat.

Ladda ner
IMG 1622 300x400IMG 1622 300x400
IMG 1622 300x400

ARBETSLEDARE

Arbetsledaren ser till att det dagliga arbetet i de olika projekten denne ansvarar för fungerar optimalt via sin planering och styrning. Yrkesarbetarna ska ges information om vad som skall göras och vilka material som måste finnas tillgängliga under projektets gång. Som arbetsledare planerar, styr och följer du upp produktionen och materialflödet, bland annat genom att se till att egenkontroller genomförs. Du ser också till att resurserna fördelas effektivt genom att samordna yrkesarbetarnas och underentreprenöreras arbeten. Du rapporterar till platschefen i första hand.

Lediga tjänster: Erfaren PC